Praktijk voor

U kunt zich aanmelden als u bent vastgelopen en het u niet meer lukt om zonder professionele hulp opnieuw in beweging te komen. Wellicht herkent u hieronder beschreven klachten en ervaringen.

Klachten

 • Depressieve klachten, somberheid
 • Angstklachten, als angst- en paniekklachten en sociale angst
 • Overspannenheid, burn-out klachten
 • Identiteitsproblematiek
 • Rouw- en verwerkingsproblemen
 • Problemen met vriendschappen
 • Moeilijkheden met de sociale omgeving
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
 • Relatieproblemen
 • Lichamelijke klachten, chronische pijn of vermoeidheid
 • Levensfaseproblematiek
 • Ongewenst uitblijven van zwangerschap en ongewenste kinderloosheid

Denk verder aan

 • niet goed weten wie je bent en waarvoor je staat
 • je kwetsbaar voelen
 • emoties, die worden getriggerd en waarop je onvoldoende grip hebt
 • uit het oog verliezen wat voor jou belangrijk is en wat je behoeftes zijn
 • je teveel aanpassen aan de verwachtingen van anderen
 • jezelf niet goed begrijpen en niet begrijpen waarom je doet wat je doet
 • invullen wat anderen zouden kunnen denken en voelen zonder dat te toetsen
 • het moeilijk hebben om echt te denken vanuit het perspectief van anderen
 • het moeilijk vinden je veilig te voelen in relaties

Ik ga uit van ieders kracht en eigen probleemoplossend vermogen