Wat doet een psycholoog

Een psycholoog pakt samen met u uw moeilijkheden en klachten op professionele wijze aan. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een psycholoog goed helpen! Een psycholoog kan inzicht geven in de knelpunten die u ervaart in uw leven en in het aandeel van uw eigen persoon en gedrag hierin.

Een psycholoog is een gedragsdeskundige die ondermijnende gedragspatronen herkent en waar nodig helpt om nieuw gedrag aan te leren. Een psycholoog kan een probleem niet voor u oplossen of ongedaan maken, maar kan wel samen met u kijken naar de manier waarop u omgaat met moeilijkheden en met ingrijpende gebeurtenissen en verlichting brengen door samen met u een nieuwe zienswijze en houding te ontwikkelen.

Ik ga uit van ieders kracht en eigen probleemoplossend vermogen